SIRA, ŽIVOT ALLAHOVOG POSLANIKA MUHAMMEDA S.A.V.S

Sira dolazi od arapske riječi, sara, jesiru, sejren, što znači putovati. Putovati kroz nečiji život, slijediti njegove stope. Riječ sira koristi se samo za životopis poslanika Muhammeda s.a.v.s., iako se može koristiti za bilo koga.

11.06.2019.

6. GENOLOGIJA ARAPA

Većina današnjih Arapa nisu izvorni Arapi, taj naziv dobili su kroz kulturu, asimilaciju, jezik…

Podijeljeni su na dvije kategorije:
1. Al-Arab Al-Baida, izumrli Arapi. To su civilizacije koje su živjele hiljadama godina prije dolaska islama. Kur’an spominje par priča o tim narodima. Priče o narodu Ad i Semud, Salihov a.s. narod…
2. Al-Arab Al-Bakija, preostali Arapi. Oni se dijele u dva plemena, Kahtan i Adnan.
Oba ova plemena imaju isti korijen od Sema (oca Semita), sina Nuhovog a.s.

Kahtan - (Al-Arab Al-Ariba), pravi Arapi. Kahtan je bilo ime lidera plemena, koji je imao sina po imenu Ja'raub. Od imena Ja'raub, nastao je naziv Arap. Oni se nazivaju pravi Arapi, Al-Arab Al-Ariba. Plemena Avs, Hazredž i još neka plemena, potomci su pravih Arapa.

Adnan - (Al-Arab Al-Musta’riba), Arapi koji su naučili arapski jezik. Oni se vežu za Ibrahima a.s. On se rodio i živio na području današnjeg Iraka. U mladosti napušta Irak sa svojom ženom Sarom i odlazi u Egipat. U Egiptu od kralja na poklon dobiva robinju Hadžer. Ženi je i odvodi u Meku sa sinom Ismailom. Zato Ismail a.s. nije originalni Arap. U to doba, u taj dio Arabije, okolinu Meke, naselilo se jedno od Kahtan plemena, po imenu Džurhum. Kasnije se Ismail a.s. ženi od Kahtan plemena i počinje govoriti njihovim (arapskim) jezikom. Njegovi potomci kasnije nastavljaju koristiti arapski kao svoj jezik. Nekoliko generacija kasnije pojavljuje se Adnan. Između Ismaila a.s. i Adnana je, otprilike, sedam do deset generacija, 400-500 godina. Za njega svi kasniji Arapi vežu svoje korijene. Potomci Adnana zovu se Al-Arab Al-Musta'riba, oni koji su naučili arapski jezik. Kasnije su potomci Adnana, postali bolji u jeziku od Kahtana.

Poslanik Muhammed s.a.v.s. je dvadeseto koljeno od Adnana.
SIRA, ŽIVOT ALLAHOVOG POSLANIKA MUHAMMEDA S.A.V.S


https://biljeg.blogspot.com/
SIRA, ŽIVOT ALLAHOVOG POSLANIKA MUHAMMEDA S.A.V.S.
1. ZAŠTO IZUČAVATI SIRU
2. IZVORI SIRE
3. POČETAK PAGANIZMA KOD ARAPA
4. HANIFIJE (sljedbenici vejre Ibrahima a.s.)
5. STANJE RELIGIJE U SVIJETU PRIJE DOLASKA ISLAMA
6.GENOLOGIJA ARAPA
7. GENOLOGIJA MUHAMMEDA S.A.V.S. I GODINA SLONA
8. IZGLED I KARAKTERISTIKE MUHAMMEDA S.A.V.S.
9. RAZLIKA IZMEĐU IMENA AHMED I MUHAMMED
10. ZAŠTO ARABIJA?
11. ROĐENJE MUHAMMEDA S.A.V.S.
12. RANO DJETINJSTVO MUHAMMEDA S.A.V.S.
13.RANA MLADOST POSLANIKA S.A.V.S.

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
228

Powered by Blogger.ba